Οικονομία

O Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός

Το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA Κύπρου (CFA Society Cyprus) με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας και σε αυτή συμμετείχαν εκ μέρους του CFA Cyprus, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκης Χατζηττοφής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Κλεάνθους και Μαρί Λουρουτζιάτη, καθώς και τα μέλη του Συνδέσμου Αλέξανδρος Κλάππας και Στέλλα Ηλιάδου.

Ο Προέδρος και τα μέλη του CFA Society Cyprus ενημέρωσαν τον Κεντρικό Τραπεζίτη για τις δράσεις και προτεραιότητες τους σχετικά το φλέγον θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία του Συνδέσμου για εκπαίδευση των εφήβων, οι οποίοι ενδέχεται σύντομα να αρχίσουν να λαμβάνουν τις πρώτες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, με αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία.

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA Κύπρου ενημερώθηκε για την πρόοδο της Ad Hoc Επιτροπής, αναφορικά με την υιοθέτηση Χρηματοοικονομικής Στρατηγικής στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να τεθεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ένταξης του μαθήματος χρηματοοικονομικών στα σχολεία, με αποδέκτες κυρίως μαθητές που δεν ακολουθούν τον οικονομικό κλάδο.

Συμφωνήθηκε επίσης όπως ο CFA Cyprus μέσω της τεχνογνωσίας του, και η Κ.Τ.Κ. μέσω της διενέργειας ερευνών και της παροχής ειδικού χώρου πραγματοποίησης σεμιναρίων, συμβάλουν από κοινού στην αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, από το 2018 μέχρι σήμερα, ο CFA Cyprus έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε περισσότερους από 3.000 μαθητές σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CFA Society Cyprus, Άλκης Χατζηττοφής, εξέφρασε την ικανοποίηση του Συνδέσμου για τις πρωτοβουλίες και τα σχεδία δράσης της Κεντρικής Τράπεζας και της Ad Hoc Επιτροπής, σε σχέση με την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA Κύπρου, παραμένει στην διάθεση της Κεντρικής Τράπεζας για επίτευξη του κοινού στόχου, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας ή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας ζητηθεί.

Κάθε πρωτοβουλία και δράση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας, υπέδειξε η Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού κα Μαρί Λουρουτζιάτη. Ωστόσο, τόνισε, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να τύχουν συντονισμού και να ενταχθούν κάτω από μια ομπρέλα, ώστε να μπορέσουν να αποφέρουν και τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

CFA Society Cyprus

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) είναι ο τοπικός σύνδεσμος του Ινστιτούτου CFA, το οποίο εδρεύει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και αριθμεί πάνω από 190.000 μέλη σε όλο τον κόσμο.

Ο CFA θέτει ως πρωταρχικό στόχο, την ανάδειξη της αξίας του χρηματοοικονομικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στον ορθό οικονομικό προγραμματισμό σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών.

Τα μέλη του Συνδέσμου θεωρούνται τα πλέον καταρτισμένα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για να αναλύουν θέματα σχετικά με την Χρηματοοικονομική Επιστήμη και ειδικότερα τις επενδύσεις.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button