Οικονομία

Υποτροφίες Δήμου Πάφου στο Κολλέγιο CDA

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση δύο υποτροφιών αξίας 50% των διδάκτρων για όλα τα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Κολέγιο CDA.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών και δεν αφορούν τους υφιστάμενους φοιτητές του Κολεγίου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της υποτροφίας, η οποία θα ισχύσει για νεοεισερχόμενους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις , όπως να είναι δημότες της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

Να είναι  απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15.00 και άνω, να κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. Επίσης να είναι υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο, (β) κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και

Ακόμη να έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης και να είναι ι δικαιούχοι της κρατικής φοιτητικής χορηγίας .Οι υποτροφίες παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα στο Δήμο Πάφου, σε κλειστό φάκελο και στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 ώρα 2.00 μ.μ. Δήμος Πάφου Τ.Θ. 60032 8100 Πάφος.

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη “Αίτηση για υποτροφίες Δήμου Πάφου στο Κολέγιο CDA“. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια Λειτουργό του Δήμου κ. Αντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.

 

 

 

 

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button