Κύπρος

Σε ιδιώτες οι έλεγχοι εξοπλισμού για τον χειρισμό φορτίων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι η επιθεώρηση και η έκδοση Έκθεσης για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό φορτίων όπως αλυσίδες, σχοινιά και αναρτήρες πραγματοποιούνταν μέχρι πρόσφατα από εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την εργασία αυτή πλέον αναλαμβάνουν αποκλειστικά «αρμόδια πρόσωπα» του ιδιωτικού τομέα που κατέχουν την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις για τον έλεγχο και την επιθεώρηση τέτοιου εξοπλισμού.  Η διευθέτηση αυτή έγινε
μετά από πρόσφατη τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134.

Ο έλεγχος του εξοπλισμού αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη/εργοδότη, ο οποίος πρέπει να μεριμνά και διασφαλίζει τη συντήρηση και διάθεση του εξοπλισμού για ασφαλή χρήση στην εργασία. Αρμόδια πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα όπως Διαπιστευμένοι Οργανισμοί, Κοινοποιημένοι Οργανισμοί και Νηογνώμονες, μπορούν με επάρκεια να ελέγχουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό φορτίων και να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button