Πάφος

Νέος αστυνομικός σταθμός στο Στρουμπι

Η Αστυνομία ολοκλήρωσε και υπέβαλε προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης  το Σημείωμα Έργου, που αφορά την ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στο Στρουμπι από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με το υπουργείο δικαιοσύνης.

Ο αρμόδιος υπουργός απαντούσε σε ερώτηση που υπέβαλε μέσω της βουλής για το θέμα ο βουλευτής Πάφου της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριανθους.  Η Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ αξιολόγησε θετικά το Σημείωμα Έργου και αναμένεται από το Υπουργείο Οικονομικών η έγκριση των κονδυλίων για τα έτη 2019-2021, ώστε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός ακυρώθηκε προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, υπερέβαιναν το ποσό των €500.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ η  εκτίμηση κόστους ήταν €416.000 πλέον ΦΠΑ. Στην απάντηση αναφέρεται ότι η  ανέγερση του νέου Αστυνομικού Σταθμού Στρουμπιού αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και, παρά τα προβλήματα που προέκυψαν, ουδέποτε αναστάλησαν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού στεγάζεται προσωρινά σε κτίριο της κοινότητας και κατόπιν συμφωνίας που είχε συναφθεί μεταξύ του Αστυνομικού Διευθυντή Πάφου και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Στρουμπιού, καταβάλλεται από τις 25/10/2011 το ½ του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την Αστυνομία.

Μετά από νέο αίτημα της κοινότητας Στρουμπιου σε συνάντηση στις 9/11/2018  στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τον Πρόεδρο και Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου , συμφωνήθηκε η καταβολή από την Αστυνομία ποσοστού 2/3 του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, απόφαση η οποία τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, όπως αναφέρεται στην απάντηση.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button