Περιβάλλον

Με την επίτροπο περιβάλλοντος συναντήθηκε ο δήμαρχος Πάφου

Στην προώθηση συγκεκριμένων ενεργειών για την περαιτέρω ανάπτυξη της Πάφου ως μίας πράσινης και βιώσιμης πόλης προχωρεί η Τοπική Αρχή.

Στο πλαίσιο σημερινής συνάντησης του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος με την Επίτροπο Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η εφαρμογή από τον Δήμο του Διεθνούς Προτύπου ISO 37101 για την Ανάπτυξη Βιώσιμων Πόλεων, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στην Τοπική Αρχή να προχωρήσει με συγκεκριμένα βήματα στην υλοποίηση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και να μετατραπεί έτσι σε ένα Βιώσιμο και Πράσινο Δήμο πιστοποιημένο στη βάση ενός Διεθνούς Προτύπου.

Αποφασίστηκε ακόμη η από κοινού προώθηση μικρών έργων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και εκτελεστούν σε συνεργασία του Δήμου Πάφου, της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και των εταιρειών της πόλης στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης.

Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Πάφου παρουσίασε επίσης στην Επίτροπο Περιβάλλοντος τα αποτελέσματα του Πράσινου Σημείου τα οποία είναι τα καλύτερα στην Κύπρο και την ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο Δήμος για τον εξωραϊσμό της πόλης και τον εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button