Περιβάλλον

Δήλωση Χαράλαμπου Παζαρου για κοινή αγροτική πολιτική

Χθες , τύχαμε μίας χρήσιμης και κατατοπιστικής παρουσίασης από τον Υπουργό Γεωργίας για την Κοινή Γεωργική Πολιτική που αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023. Η πολιτική θα καλύψει την περίοδο 2023-2027 και αποσκοπεί στην στήριξη όλων των γεωργών της ΕΕ και στην διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης. 

 

Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού επαγγέλματος συγκρινόμενο με άλλα επαγγέλματα, τα μέτρα στήριξης των γεωργών που προβλέπονται και τα οποία εστιάζονται στην εισοδηματική στήριξη, σε μέτρα για την αγορά και σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά, και για τα οφέλη που θα επιφέρει η εφαρμογή της στον γεωργικό τομέα. 

 

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζουμε την Κοινή Γεωργική Πολιτική που είναι προς όφελος όλων των γεωργών της ΕΕ και δηλώνουμε έτοιμοι να στηρίξουμε την εφαρμογή της. 

 

Περαιτέρω, λάβαμε απόφαση για την τροποποίηση του Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου. Με την τροποποίηση επιτρέπεται η εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου που είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο και σύμφωνα με τον Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, να ασκεί το επάγγελμα ή να παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή στον κατάλογο του ΕΤΕΚ πολιτών κρατών μελών που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη και ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους. 

 

Χαράλαμπος Παζαρος βουλευτής ΔΗΣΥ 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button