Επικαιρότητα

Άλλα τρία εκατομμύρια για κοινότητες Ακάμα

Για την ανάπτυξη των Κοινοτήτων του Ακάμα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, κάθε χρόνο, προωθούνται έργα αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων  ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών καλύπτει και τις οκτώ πλέον Κοινότητες που εντάσσονται στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα , μαζί με τις πρόσθετες Κοινότητες που εντάσσονται στο Σχέδιο αυτό . Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα που εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη, κυρίως στον τομέα του τουρισμού.

Παράλληλα, προτείνει μια νέα χωροταξική οργάνωση της υπαίθρου και συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το Σχέδιο καθορίζει τρεις περιοχές εξειδικευμένων αναπτύξεων και νέες ζώνες ανάπτυξης αναβαθμίζοντας τους συντελεστές δόμησης σε όλους τους πυρήνες των κοινοτήτων και επεκτείνοντας τα όρια των οικιστικών και τουριστικών ζωνών στις κοινότητες.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button