Οικονομία

Χρηματοδότηση για πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την υλοποίηση του έργου “EMPOWER”, που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, χρησιμοποιώντας έξυπνα εργαλεία και συστήματα.
Στο έργο συμμετέχουν, πέραν του «Κοίος», η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Deloitte, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η Deloitte, η T.P. Aeolian Dynamics και η Phoebe Research and Innovation.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το σύστημα ηλεκτρικής ισχύος της Κύπρου αντιμετωπίζει διάφορες τεχνικές προκλήσεις, αφού είναι απομονωμένο, χωρίς διασυνδέσεις με γειτονικά ηλεκτρικά δίκτυα.

Το έργο «EMPOWER» θα αναπτύξει έξυπνα εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, στοχεύοντας στη βελτίωση και ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος, ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα αποτελέσματα του έργου θα επιφέρουν πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την Κύπρο. Η ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών θα εξελίξει το κυπριακό σύστημα ηλεκτρικής ισχύος και θα ενισχύσει την σταθερότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέσω της μελέτης βέλτιστων τεχνολογιών αποθήκευσης και διαχείρισης του δικτύου, το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά και στην υλοποίηση των στόχων της Κύπρου για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο INTEGRATED/0916/0035 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας με 1 εκατ. ευρώ, και έχει διάρκεια τρία χρόνια.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close