Οικονομία

Χρηματοδότηση για μετανάστες

Η Αστυνομία Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους €288.258, για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των διοικητικών κρατουμένων, στον Χώρο Κράτησης Μενόγειας (ΧΩΚΑΜ). 

Η υλοποίηση του έργου με κωδικό CY / 2021 / AMIF / SO3.NO1.1.3, ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ολοκληρώθηκε την 30η Μαρτίου 2022. Η συγχρηματοδότηση κατανέμεται σε ποσοστό 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελικός Δικαιούχος του έργου είναι η Αστυνομία Κύπρου. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας Επιδότησης, η Αστυνομία προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση νέων εκσυγχρονισμένων ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης, δαπανώντας το ποσό των €183.558. 

Στόχος του έργου ήταν, η αποτελεσματική φύλαξη του Χώρου, η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλεια και η προστασία της ζωή και της προσωπικής ασφάλειας των κρατουμένων. 

Η Αστυνομία Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης όσων διαμένουν στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια και εντείνει τις προσπάθειές της, προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button