Περιβάλλον

Χορηγία σε φιλοζωικές οργανώσεις

Στο πλαίσιο στήριξης των φορέων που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα και καλή διαβίωση των ζώων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν πως, από τις 15 Μαΐου 2023 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας κρατικής χορηγίας σε φορείς φροντίδας και ζώων.

Η κατανομή της κρατικής χορηγίας θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων καθενός φορέα.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίας είναι η 31η Ιουλίου 2023 και η παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο στο αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία.

Το έντυπο αίτησης στο οποίο αναφέρονται οι σχετικές με τα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία πληροφορίες, που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button