Επικαιρότητα

Χαμηλές οι προσδοκίες των γονιών για διαδικτυακό σχολείο

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους γονείς των μαθητών γυμνασιακού/λυκειακού επιπέδου ότι τα διαδικτυακά μαθήματα δημιουργούν μαθητές που γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο.

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας του Κυπριακού  Ινστιτούτου  Στατιστικολόγων για την διαδικτυακή διδασκαλία που διεξήχθη  μεταξύ των ημερομηνιών 10-14 Φεβρουαρίου 2021.

Η έρευνα σύμφωνα με τον πρόεδρο του ινστιτούτου Χρύσανθο Σαββίδη αφορούσε άτομα ηλικίας 35 και άνω ,γονείς με παιδιά στο Γυμνάσιο/Λύκειο και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με μέγεθος δείγματος 401 άτομα και το δείγμα καθορίστηκε με την μέθοδο της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με την μέθοδο της σημειακής εκτίμησης. «Το βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το ερώτημα κατά πόσο οι μαθητές προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι το 65% δεν προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα και ότι μόνο το 35% καταβάλουν την ίδια προσπάθεια.»

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της έρευνας, σύμφωνα με τον Χρύσανθο Σαββίδη  είναι ότι οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες στις εξετάσεις λόγω των διαδικτυακών μαθημάτων.

Το ποσοστό που πιστεύει στην άποψη αυτή ανέρχεται στο 76% και μόνο το 24% θεωρεί ότι θα έχει την ίδια βαθμολογία. Με λίγα λόγια, κατέληξε ο κ. Σαββίδης το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το  διαδικτυακό σχολείο μειώνει την προσπάθεια των μαθητών για την κατάκτηση γνώσης και οι μαθητές έχουν λιγότερες προσδοκίες.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button