Πολιτική

Τροποποιητικά νομοσχέδια για εκλογές σε δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο,, ενέκρινε τροποποιητικά νομοσχέδια, τα οποία αφορούν κυρίως διατάξεις που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», εγκρίθηκε η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, όπως επίσης και η εισαγωγή ρυθμίσεων για την αντιμισθία των Αντιδημάρχων, που να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των δημοτικών διαμερισμάτων.

Επιπλέον προωθήθηκαν ειδικές διατάξεις για τους κατεχόμενους Δήμους αλλά και τους Δήμους Στροβόλου και Πάφου, οι οποίοι δεν απαρτίζονται από δημοτικά διαμερίσματα.

Για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Κοινοταρχών και Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, καθώς και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Νόμου που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών.

Αναφέρεται πως το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023, βρίσκεται στη διαδικασία του νομοτεχνικού ελέγχου και θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο μόλις αυτός ολοκληρωθεί.

Στόχος είναι να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, τη δικαιοδοσία των Οργανισμών στα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα που λειτουργούν σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2,000 κατοίκων, στον καθορισμό έναρξης ισχύος διατάξεων του νόμου που αναφέρονται στην ανάληψη της άσκησης των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών σε σχέση με τα απόβλητα, καθώς και την αποζημίωση των Προέδρων των Οργανισμών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε καταρτισμό τριών πρόσθετων τροποποιητικών νομοσχεδίων που θα ρυθμίζουν επί μέρους, τεχνικής φύσης θέματα και τα οποία αναμένεται να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο περί τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Το ΥΠΕΣ προβαίνει στις τροποποιήσεις επί των νομοσχεδίων, κατόπιν διαβούλευσης με τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και τα κοινοβουλευτικά κόμματα και κατόπιν διαπίστωσης ότι οι  διατάξεις αυτές  χρήζουν τροποποίησης ή/και διευκρίνησης, προκειμένου να καταστούν οι Νόμοι πιο λειτουργικοί. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button