Περιβάλλον

Τροποιητικό νομοσχέδιο για τα δάση

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν στις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών.

Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής λειτουργίας της εν λόγω νομοθεσίας και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα. Συγκεκριμένα, το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί:

1. Διαχωρισμό των αδικημάτων διακινδύνευσης από τα αδικήματα με αποτέλεσμα
2. Επανακαθορισμό των ποινών όπως πιο κάτω:

  • Για αδικήματα διακινδύνευσης σε σχέση με φωτιά: πέντε χρόνια φυλάκιση ή €25.000,00 ή και τις δύο αυτές ποινές,
  • Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς με ζημιά: δέκα χρόνια φυλάκιση ή €50.000,00 ή και τις δύο αυτές ποινές,

3. Προσθήκη του αδικήματος της χρήσης εργαλείων χωρίς άδεια από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ην Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο
4. Προσθήκη πρόνοιας ανάκτησης του κόστους καταστολής σε πυρκαγιές εντός κρατικού Δάσους
5. Καταγραφή των διαδικασιών επίδοσης ειδοποίησης, πληρωμής και διακανονισμού εξώδικου συμβιβασμού
6. Προσθήκη πρόνοιας για έκδοση κανονισμών για ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης
7. Αύξηση του μέγιστου ποσού εξώδικου συμβιβασμού που δύναται να επιβάλει ο Διευθυντής από €2.000,00 σε €5.000,00.

Το νομοσχέδιο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, οργανωμένα σύνολα, επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν να υποβάλουν σχόλια και εισηγήσεις για το νομοσχέδιο μέσω της πιο πάνω πλατφόρμας.

Η δημόσια διαβούλευση έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων, από τις 8 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button