Επικαιρότητα

Το τμήμα υδάτων για υδροδότηση συγκροτήματος Χλώρακας

Με αφορμή δημοσιεύματα για το θέμα υδροδότησης συγκροτήματος κατοικιών στη Χλώρακα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

 

Στις 17 Ιανουαρίου 2022, ομάδα κατοίκων που διαμένουν σε συγκρότημα κατοικιών στη Χλώρακα, πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ στην Πάφο, επιδίδοντας επιστολή με την οποία ζητείται η παροχή νερού ύδρευσης απευθείας από το ΤΑΥ και η εφαρμογή του Άρθρου 19 του περί ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου.

 

Μετά από εξέταση του αιτήματος και διερεύνηση όλων των σχετικών παραμέτρων, διαπιστώθηκε ότι το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, για τους πιο κάτω λόγους:

 

Το ΤΑΥ δεν διαθέτει υποδομή κοντά στο εν λόγω συγκρότημα, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει το Άρθρο 19 του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου. Πέραν τούτου, το υπό αναφορά Άρθρο προβλέπει ότι ο Διευθυντής ΤΑΥ, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να προβαίνει σε συμφωνίες για την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, απευθείας σε εγκεκριμένους καταναλωτές, προϋποθέσεις που δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

Με βάση τον Περί Κοινοτήτων Νόμο αλλά και την Άδεια Οικοδομής του υπό αναφορά συγκροτήματος, η υδροδότηση αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αρχής Υδατοπρομήθειας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας. Λόγω μεγάλων οικονομικών οφειλών (από αγορά νερού) της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συγκροτήματος, το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε, το 2018, στην αποκοπή της παροχής νερού και κίνησε νομικές διαδικασίες για την αποπληρωμή του χρέους.

 

Έκτοτε, η κάλυψη των υδατικών αναγκών του συγκροτήματος γινόταν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία κατά παράβαση των όρων της Άδειας Οικοδομής αλλά και της νομοθεσίας γενικότερα, αφού δεν πρόκειται για εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού.

 

Το ΤΑΥ έχει ήδη αποστείλει απαντητική επιστολή στους επηρεαζόμενους κατοίκους, επεξηγώντας τα πιο πάνω.

 

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button