Περιβάλλον

Το συμβούλιο πατατών

Εκσυγχρονίζεται και μετεξελίσσεται το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, λέει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά τη χθεσινή έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της πρότασης του Υπουργείου για το μέλλον του ΣΕΚΠ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, «η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Συμβουλίου και τη δυσχέρεια στη λήψη αποφάσεων για εκσυγχρονισμό των δομών και βελτίωση της αποδοτικότητάς του, λόγω της αδυναμίας για ανάληψη των αρμοδιοτήτων του από τους ίδιους του πατατοπαραγωγούς, μέσω αναγνωρισμένων ομάδων τους».

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν αλλά και τα κίνητρα που δόθηκαν κατά την τελευταία πενταετία, δεν κατέστη δυνατό να δημιουργηθούν Ομάδες Παραγωγών με την επιχειρησιακή δυνατότητα να αναλάβουν τις δραστηριότητες του Συμβουλίου, συμπληρώνεται.

Αναφέρεται εξάλλου ότι «μέσα από ένα εκτεταμένο και ειλικρινή διάλογο με το ίδιο το ΣΕΚΠ, το αγροτικό κίνημα αλλά και οργανωμένα σύνολα παραγωγών, διαφάνηκε ότι, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο και υπό τις παρούσες συνθήκες, ευνοείται η διατήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η αναδιαμόρφωση του ΣΕΚΠ, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποδοτικότητά του προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών».

Για τον σκοπό αυτό, συνεχίζει η ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει σε ειδική επιτροπή την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι οποίες θα αφορούν τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης του ΣΕΚΠ, ανασυγκρότηση των εσωτερικών του δομών, εσωτερικό έλεγχο και συνεργασία του με άλλους εμπορικούς εταίρους.

«Απώτερος σκοπός είναι να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποδοτικότητα του Συμβουλίου προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος» προστίθεται.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΣΕΚΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και δεν λαμβάνει οποιαδήποτε κρατική χορηγία, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για επέκταση της λειτουργίας του Συμβουλίου μέχρι τις 31/12/2021.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την υιοθετηθείσα πρόταση, θα γίνεται επανεξέταση των συνθηκών που θα επικρατούν ειδικά όσον αφορά στη δημιουργία και λειτουργία αναγνωρισμένων από την αρμόδια αρχή Ομάδων Παραγωγών και στην επιχειρησιακή δυνατότητα αυτών για ανάληψη των δραστηριοτήτων του ΣΕΚΠ, με παράλληλη ανά εξάμηνο ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Με αυτή του την Απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο τερματίζει την αβεβαιότητα που είχε αναπτυχθεί γύρω από το μέλλον του ΣΕΚΠ και δημιουργεί τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση των δομών του προς όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και της αγροτικής μας οικονομίας, μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του από τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button