Οικονομία

Το ΚΕΒΕ εκπαιδεύει και ανοίγει πόρτες σε νέους και νέες

Ζώντας σε μια εποχή, όπου η επιχειρηματικότητα κατέστη ένα δύσκολο παζλ και οι παραδοσιακοί τομείς της αντιμετωπίζουν υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκολίες, άρχισαν να αναφύονται νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής δράσης και εργοδότησης σε καινοτόμους και αειφόρους γεωργικούς κλάδους.

Τέτοιοι κλάδοι, που σήμερα προβάλλονται διεθνώς και προωθούνται από την Ε. Ένωση είναι η βιολογική καλλιέργεια (Organic Agriculture), η βιώσιμη καλλιέργεια τροφίμων (Sustainable Food Processing), η ενυδρειοπονία (Aquaponics και η υδροπονία (Hydroponics).

Για ανάπτυξη αυτών των κλάδων και στην Κύπρο, το ΚΕΒΕ προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτές τις καινοτόμες δραστηριότητες.

Ήδη, το ΚΕΒΕ οργάνωσε δύο εκδηλώσεις για ενημέρωση των νέων και γυναικών καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων, ώστε να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση.

Το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο ευρωπαϊκό έργο CLUSTER, που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENI CBC Mediterranean Basin.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης σε αειφόρους κλάδους και προσφέρει δωρεάν μάθηση, μέσω διαδικτυακής εκπαίδευσης, επιτόπιας κατάρτισης, συνεδρίων καθοδήγησης για εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) και πρακτικής άσκησης (έναντι αμοιβής).

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ανάπτυξη αυτών των τομέων προωθεί και η Κυβέρνηση μέσω της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής “Όραμα 2035”, η οποία στοχεύει στη μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έκανε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας στον Υπουργό Γεωργίας κ. Π. Ξενοφώντος, η Στρατηγική αυτή στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της δραστηριότητας του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση έγινε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομίας και

Ανταγωνιστικότητας κ. Τ. Κληρίδη στην προώθηση και χρήση της αγροτεχνολογίας, η οποία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Από την πλευρά του ο κ. Ξενοφώντος, επισήμανε ότι ένας από τους στόχους του Υπουργείου είναι να προωθηθούν σημαντικές ενέργειες, ώστε να “πειστούν οι νέοι να παραμείνουν στον τομέα της γεωργίας”.

Με βάση τα πιο πάνω είναι φανερόν ότι το πρόγραμμα που προωθεί το ΚΕΒΕ συνάδει εκτός από τους στόχους της Ε. Ένωσης και με τις προτεραιότητες της κυπριακής κυβέρνησης.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button