Περιβάλλον

Το Ινστιτούτο Κύπρου Προωθεί τη Βιώσιμη Γεωργία μέσω του Safe-H2O-Farm

Το Ινστιτούτο Κύπρου φιλοξένησε την πρώτη ετήσια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος PRIMA Safe-H20-Farm. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών αζωτούχων λιπάνσεων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, ελέγχου ζιζανίων και παρασίτων για τη μείωση της ρύπανσης του νερού και του εδάφους, αλλά και τα επίπεδα αλατότητας στη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας τις ελιές και τις ντομάτες ως αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες.

Η συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος, Δρ. Michela Farneselli, από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια στην Ιταλία, τόνισε ότι απαιτείται συνεργασία για να καταστεί βιώσιμη η γεωργική παραγωγή της Μεσογείου. Για τον σκοπό αυτό μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών από την Κροατία, την Κύπρο, τη Γερμανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία συστάθηκε για να αναπτύξει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές για τα συστήματα τροφίμων, σύμφωνα με τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (“Farm to Fork”). Ο Marco Orlando από το πρόγραμμα PRIMA, επισήμανε τη σημαντικότητα της διάδοσης βιώσιμων λύσεων ανάμεσα στους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με συστήματα γεωργικής καινοτομίας.

Κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο, οι ερευνητές αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες για τις τελευταίες τεχνολογίες παρακολούθησης και ελέγχου παρασίτων και αγροχημικών στην παραγωγή ελιάς και ντομάτας. Μάλιστα, οι ερευνητές επισκέφθηκαν ελαιώνες στη Δευτερά και τον Αστρομερίτη, όπου το Ινστιτούτο Κύπρου διεξάγει επιτόπια έρευνα για τον προγραμματισμό άρδευσης και τη διαχείριση θρεπτικών στοιχείων.
Η ερευνητική ομάδα που ασχολείται με τη διαχείριση υδάτινων πόρων του Ινστιτούτου Κύπρου λαμβάνει δείγματα και αναλύει το περιεχόμενο αζώτου στη ριζική ζώνη και τα φύλλα της ελιάς. Οι ερευνητές καταγράφουν επίσης την περιεκτικότητα νερού στο έδαφος για να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση του νερού. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΙΚυ, Adriana Bruggeman υπογράμμισε τη σημασία της κατανόησης των θρεπτικών στοιχείων στο ανακυκλωμένο νερό από τους αγρότες, διότι αυτό «θα μειώσει το κόστος για τους αγρότες, καθώς και τις απώλειες αζώτου στο περιβάλλον».

Το ερευνητικό πρόγραμμα Safe-H2O-Farm αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA, το οποίο υποστηρίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος Safe-H2O-Farm χρηματοδοτούνται από τα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα της κοινοπραξίας. Η ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button