Κύπρος

Το ΕΤΕΚ υπέγραψε διακήρυξη για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες σε όλες τις πτυχές της ζωής, είτε είναι κοινωνικές είτε προσωπικές, είτε σχετίζονται με την εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο και σε οποιοδήποτε τομέα, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Για τον λόγο αυτό έχει συνταχθεί η διακήρυξη The Digital Competences Manifesto για τις ψηφιακές δεξιότητες από το πανευρωπαϊκό δίκτυο All Digital, το οποίο αντιπροσωπεύει κέντρα ψηφιακής επάρκειας και σχετικούς φορείς εμπειρογνωμόνων.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αποδέχθηκε άμεσα να υπογράψει τη διακήρυξη και να στηρίξει την όλη καμπάνια, καθώς πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και η ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση τους για μια ομοιογενή προσέγγιση και ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα παροχής τους.

Η διακήρυξη περιέχει μια σειρά βασικών αρχών και συστάσεων σε πέντε βασικούς τομείς σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης του αντίκτυπου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως ισχυρών εργαλείων για τη συνεχή ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων για τους ευρωπαίους πολίτες:

1. Προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης

2. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

3. Ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

4. Ομοιογενής Ευρωπαϊκή επικύρωση

5. Αειφορία και ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα https://all-digital.org/manifesto/ και από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, t.toumazi@ccs.org.cy

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button