Κύπρος

Το ΕΤΕΚ για τα εργατικά ατυχήματα

Με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε εργοτάξιο στη Λεμεσό, ανεβάζοντας σε έντεκα (11) τον συνολικό αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, επιπρόσθετα των δύο (2) θανατηφόρων ατυχημάτων σε αυτοεργοδοτούμενους εντός του 2019, το ΕΤΕΚ εκφράζει και δημόσια ξανά την έντονη ανησυχία και προβληματισμό του για την παρατηρούμενη έλλειψη Κουλτούρας και Συνείδησης Ασφάλειας παρά τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται. Ως επίσημος εταίρος στην Παγκόσμια Εκστρατεία VisionZero καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως υιοθετήσουν αυτή τη νέα στρατηγική και να εφαρμόσουν τους 7 Χρυσούς της Κανόνες, που επεξηγούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προωθεί, μεταξύ άλλων δράσεων, συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη λήψη οριζόντιων μέτρων διασφάλισης της συμμόρφωσης για την εφαρμογή της πρόληψης, για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του, όπως θέτουν τα θέματα αυτά ψηλά στις προτεραιότητες τους και όπως εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους. Καλεί επίσης κάθε εργοδότη να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close