Οικονομία

Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη στις Κοινότητες Ακάμα και Πόλεως Χρυσοχούς

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Υφυπουργείο Τουρισμού για υλοποίηση δράσεων σε περιοχές λιγότερο γνωστές ή τουριστικά ανεπτυγμένες πραγματοποίησε χθες συνάντηση με εκπροσώπους των πιο πάνω φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κοινοτικά κτήρια του Νέου Χωρίου και έκτος από εκπροσώπους των τοπικών αρχών στην συνάντηση παρέστηκε και εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διάφορες δράσεις που υλοποιούνται με την στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για τοπικά ζητήματα. 

Μεταξύ άλλων ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου, κος Νάσος Χατζηγεωργίου με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασε τα πιο κάτω: 

• Σύντομη περιγραφή της δομής και του ρόλου της ΕΤΑΠ Περιφέρειας Πάφου 

• Σχέδιο δράσης 2021 για διάθεση ποσού €150,000 από Υφυπουργείο 

Τουρισμού για δράσεις αναβάθμισης προϊόντος σε λιγότερο ανεπτυγμένες 

ή γνωστές περιοχές 

• Παρουσίαση του προγραμματισμού και των προνοιών ψηφιακών εκστρατειών και 

σωρεία άλλων ενεργειών για προσέλκυση εγχώριου τουρισμού 2021 

• Σύντομη ενημέρωση για την διεκπεραίωση εκστρατείας προσέλκυσης Εισερχόμενου 

Τουρισμού καλοκαίρι 2021 σε διάφορες χώρες εξωτερικού 

Παράλληλα, εξετάστηκαν και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στις περιοχές και γενικότερα στην ύπαιθρο με δημόσια συγκοινωνία, το πρόβλημα υπολειτουργίας σωρείας έργων υποδομής αλλά και την ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης της αισθητικής και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους τόσο στην ΕΤΑΠ Πάφου όσο και στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με ικανοποίηση χαιρέτησαν τις διάφορες προγραμματιζόμενες δράσεις και επιβεβαίωσαν για την συνέχιση και ενίσχυση της στενής συνεργασίας. 

Η ΕΤΑΠ Πάφου κάλεσε τις κοινότητες να γίνουν ακόμη πιο ενεργές και σε στενό συντονισμό να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια η υλοποίηση στοχευόμενων δράσεων προώθησης αλλά και έργων αναβάθμισης των τοπικών υποδομών και των εμπειριών για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες και κατ’ επέκταση την αύξηση της επισκεψιμότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button