Πάφος

Τον επόμενο μήνα ο δρόμος Κάθηκα-Προδρομίου

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει προκηρύξει τον Διαγωνισμό για το έργο «Σταθεροποίηση Κατολίσθησης και Ανακατασκευή Τμήματος Δρόμου Κάθηκα-Προδρόμι  στη Χιλιομετρική Θέση Χ.Θ 18+000 παρά την Δρούσεια».  

Το Έργο στοχεύει στην αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση της εμφανισθείσας κατολίσθησης, στη διάταξη κατάλληλων προνοιών και μέτρων προστασίας της οδού (Ε709), καθώς και στην απάμβλυνση του μηχανισμού ανάπτυξης μελλοντικών κατολισθητικών φαινομένων, στην περιοχή των εργασιών.  

Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες εκσκαφών, καθαίρεσης και απομάκρυνσης υφιστάμενων κατασκευών, επιχωματώσεων, κατασκευής αποστραγγιστικών μέτρων, κατασκευής πασσαλοστοιχίας (πασσάλων κεφαλόδεσμου και τοίχου αντιστήριξης με στηθαία), επανακατασκευής οδοστρώματος/σήμανσης και επανατοποθέτησης οδικού εξοπλισμού, καθώς και πρόνοιες για την γεωμηχανική παρακολούθηση του φαινομένου της κατολίσθησης μετά την εκτέλεση εργασιών.  

Το κόστος του Έργου, που χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, εκτιμάται στις €819.850 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η υπογραφή του Συμβολαίου αναμένεται να γίνει εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου και η εκτέλεση των εργασιών προνοείται να διαρκέσει 6,5 μήνες.  

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button