Περιβάλλον

Τηλεοπτικό σποτ για αλιεία

Έξι εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στον τομέα της Αλιείας μέσω του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα 2014-2020». 

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δημιούργησαν τηλεοπτικό σποτ, στο οποίο καταγράφονται οι δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν στον τομέα της αλιείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θάλασσα 2014-2020». 

Περιλαμβάνουν επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, χορηγίες για αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά, χορηγίες για καταπολέμηση των ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος και αποζημιώσεις για προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω του Covid-19. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button