Επικαιρότητα

Τελευταία ευκαιρία για Ακάμα

Οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι οδηγίες του για αναστολή των έργων κατασκευής δρόμων στη Χερσόνησο Ακάμα δίνουν μια τελευταία ευκαιρία για αποτροπή της ολοκλήρωσης μιας καταστροφής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα.

 

Την ίδια ώρα, αναφέρεται, η σύγκληση από τον  υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της σύσκεψης αρμοδίων τμημάτων, μελετητών και περιβαλλοντικών οργανώσεων ήταν χρήσιμη καθότι έδωσε την ευκαιρία να διαφανούν καθοριστικές αδυναμίες στην όλη φιλοσοφία καθώς και στη διαδικασία.

 

Ταυτόχρονα, προστίθεται, έθεσε σε άμεση αμφισβήτηση, όχι μόνο τον μεγάλο αριθμό κόμβων αλλά και την ίδια τη δημιουργία τους, ενώ έθεσε και εύλογα ερωτηματικά κατά πόσον ο συγκεκριμένος σχεδιασμός στηρίζει ουσιαστικά τις κοινότητες της περιοχής.

 

Υπογραμμίστηκε, αναφέρεται, πως το πρόβλημα με το εύρος και το μήκος του οδικού δικτύου καθώς και τον αριθμό των χώρων στάθμευσης εντός της περιοχής Natura 2000 πηγάζει από την προγραμματιζόμενη χρήση τους από πολλές εκατοντάδες ιδιωτικά οχήματα που θα διασχίζουν την προστατευόμενη περιοχή, κατά παράβαση της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας και των διεθνών προτύπων που διέπουν τα Εθνικά Πάρκα.

 

Σημειώνεται ότι είναι αδικαιολόγητη η πεισματική παράλειψη για τριανταπέντε χρόνια της εισαγωγής στη νομοθεσία της έννοιας του Εθνικού Πάρκου στη βάση των διεθνών προδιαγραφών/προτύπων  (βλ.IUCN). Η κήρυξη Εθνικού Πάρκου Ακάμα, αναφέρεται, θα έθετε τέρμα σε τέτοιες καταστροφικές επιβουλές στον Ακάμα.

 

Η οργάνωση εκφράζει την άποψη ότι οι οποιεσδήποτε τωρινές επεμβάσεις στον Ακάμα πρέπει να σέβονται και να τηρούν την προοπτική και στοχοθέτηση του Εθνικού Πάρκου.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button