Οικονομία

Τα παράπονα των δανειοληπτών

Οι δανειολήπτες πελάτες των Τραπεζών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν το παράπονο τους στην μονάδα χειρισμού παραπόνων της τράπεζας που οφείλει να διερευνήσει το παράπονο και να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση, αναφέρει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Πέμπτη ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ
 
Προσθέτει πω η ΚΤΚ εποπτεύει την συμμόρφωση των Τραπεζών και έχει  εξουσίες για διασφάλιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χειρισμού παραπόνων, δεν έχει εξουσία επέμβασης στις συμφωνίες που συνάπτουν οι Τράπεζες  με τους πελάτες τους, όπως επίσης δεν έχει εξουσία για εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ των δύο μερών.
 
Αναφέρει επίσης πως αν η Τράπεζα δεν βρίσκει ικανοποιητική λύση στο παράπονο, τότε ο Δανειολήπτης μπορεί να αποταθεί σε έναν από τους Εγκεκριμένους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών , σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου.
 
Συμπληρώνει ότι η ΚΤΚ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της όλα τα σχετικά έντυπα τα οποία οι Δανειολήπτες μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν για να προωθηθεί η καταγγελία ή το παράπονο ή ερώτημα ή και ακόμη να αναφέρουν οτιδήποτε άλλο που δεν αφορά σε καταγγελία.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button