Επικαιρότητα

Τα δημόσια έργα καθυστερούν την παράδοση του σταθμού Παναγιάς

Ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης αφήνει εμμέσως αιχμές στο τμήμα δημοσίων έργων για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των έργων στον αστυνομικό σταθμό Παναγιάς.

Το θέμα άνοιξε με παρέμβαση του βουλευτή της ΕΔΕΚ Πάφου Ηλία Μυριανθους που ζήτησε ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό για το θέμα.

Ο  κ.Σαββιδης υπενθύμισε ότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Κοινότητα Παναγιάς η οποία συνήψε τον Μάρτιο 2013 συμβόλαιο με τον επιτυχόντα εργολάβο, ο οποίος ανέλαβε την υλοποίηση του έργου.

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αστυνομία θα κατέβαλλε τα ποσά με την πρόοδο των εργασιών προς την Κοινότητα, και αφού υποβαλλόταν σχετική επιβεβαίωση από τον Έπαρχο Πάφου ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν ορθά.

Μετά από σχετικές πιστοποιήσεις του Επάρχου Πάφου, καταβλήθηκε στην Κοινότητα το ποσό των €284.123,00 που αντιστοιχεί στο κόστος των εργασιών που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014, συνεχίζει ο υπουργός δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων του κτιρίου που έγιναν μετά από αίτημα του εργολάβου, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014 με σκοπό την παραχώρηση πληρωμών, διαπιστώθηκε ότι αριθμός εργασιών οι οποίες ζητήθηκαν από την Αστυνομία δεν περιλήφθηκαν στο συμβόλαιο του εργολάβου, άλλες προωθήθηκαν με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που είχε ζητήσει η Αστυνομία και επίσης διαπιστώθηκε αριθμός κακοτεχνιών.

Ως εκ τούτου, οι εργασίες διακόπηκαν το Δεκέμβριο του 2014. Οι διαφορές που προέκυψαν παραπέμφθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων όπου αποφάσισε τη λύση του συμβολαίου με τον εργολάβο. Ακολούθως το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την προώθηση των εργασιών ώστε να ολοκληρωθεί το κτίριο και να λειτουργήσει ο Αστυνομικός Σταθμός.

Για το σκοπό αυτό, ανέθεσε σε ιδιώτη Σύμβουλο Αρχιτέκτονα την εκπόνηση μελέτης για τις εκκρεμούσες εργασίες. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν στις 12/7/2019 και στάληκαν στην Αστυνομία, η οποία υπέβαλε τις απόψεις της επί των σχεδίων στις 29/7/2019. Στην παρούσα φάση, αναμένεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων η ετοιμασία εκτίμησης κόστους για τις υπολειπόμενες εργασίες, το χρονοδιάγραμμα και η υλοποίηση των εργασιών, είτε από δικό του συνεργείο είτε με ιδιώτη μέσω προκήρυξης διαγωνισμού.

Τόσο η Αστυνομία, όσο και το Υπουργείο , σημειώνει ο κ.Σαββιδης, έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ,ότι η ολοκλήρωση και λειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς αποτελεί προτεραιότητα και έχουν ζητήσει την επίσπευση όλων των δικών τους ενεργειών προς το σκοπό αυτό.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button