Πάφος

Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού οχημάτων Δήμου Πάφου

Στα πλαίσια του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της έξυπνης και ψηφιακής διακυβέρνησης ο Δήμος Πάφου υπέγραψε σήμερα 10 Νοεμβρίου 2023 στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου συμβόλαιο με την ανά-δοχο εταιρεία Μ.Τ. Piperaris Trading Limited, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συστήματος παρα-κολούθησης και εντοπισμού για τα οχήματα του Δήμου Πάφου σε σχέση με τον διαγωνισμό υπ’ αρ. 65/2023.

Με αυτό το έργο ο Δήμος Πάφου στοχεύει στην έξυπνη διαχείριση του στόλου οχημάτων του που θα συμβάλει στον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων και στην εξοικονόμησή τους, στην μείωση των εκ-πομπών ρύπων, στη βελτιστοποίηση των διαδρομών ειδικά για τα σκυβαλοφόρα, στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, στον αποδοτικότερο έλεγχο και στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, στην ορθότερη κατανομή των οχημάτων ανά υπηρεσία, στον περιορισμό του κόστους συντήρησης των οχημάτων, καθώς και στην αποτροπή κλοπών και βανδαλισμών τους.

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι πέντε (5) έτη και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε €46.200,00 πλέον ΦΠΑ για τα 77 οχήματα που διαθέτει ο Δήμος Πάφου.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button