Υγεία

Συνεργασία με κέντρο προληπτικής παιδιατρικής

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η εισαγωγή του ΓεΣΥ διαφοροποιούν το ρόλο του Υπουργείου Υγείας ως πάροχος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του δίνουν τη δυνατότητα να επικεντρωθεί και να αναβαθμίσει τον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας προωθεί ενέργειες για τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα που αποδεδειγμένα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας στους Κύπριους πολίτες.

Βασικός κορμός της δημόσιας υγείας αποτελεί η εφαρμογή πληθυσμιακών προγραμμάτων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης ασθενειών.

Η επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων καθορίζεται με βάση την καθολικότητα, την εύκολη προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την βιωσιμότητά τους.

Είναι με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που το πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής έχει κριθεί ως πετυχημένο και το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την εμπειρογνωμοσύνη του Κέντρου στον τομέα των νεογνικών ανιχνευτικών προγραμμάτων, αποφάσισε να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία του.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button