Επικαιρότητα

Συμμόρφωση δήμου Πάφου με κανονισμό προστασίας δεδομένων

Ο Δήμος Πάφου προκειμένου να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέβη στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 σε ανοικτή προκήρυξη για την αγορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), με σκοπό τη συμμόρφωση του Δήμου Πάφου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679. 

Στις 14 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία A. & ECEmilianidesCKatsaros & Associates, η οποία αναδείχθηκε ως επιτυχούσα της διαδικασίας. 

Μιλώντας κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε πως αναμένει από την Εταιρεία να παρακολουθεί την συμμόρφωση του Δήμου Πάφου ως δημόσια αρχή με τον Κανονισμό, και να εκτελεί πιστά τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν ώστε ο Οργανισμός να τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η Εταιρεία μετά από την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την συμμόρφωση του Δήμου Πάφου με τον ΓΚΠΔ, θα κάνει εισηγήσεις όπου κριθεί αναγκαίο, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για 24 μήνες. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button