Περιβάλλον

Συζήτησαν τα προβλήματα των ψαράδων

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ξενοφώντος συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε  Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023, στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο συζήτησης των θεμάτων αλιείας, οι Υπουργοί είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Ατλαντικό και τη Βόρεια θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υπό τη διαχείριση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τόνων του Ατλαντικού (ICCAT) για τα επόμενα χρόνια και στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο για το 2024. Ο κ. Ξενοφώντος, σε παρέμβασή του, χαιρέτισε τις προσπάθειες της Προεδρίας για έγκαιρη προετοιμασία των ετήσιων διαπραγματεύσεων και εξέφρασε ικανοποίηση για την κατεύθυνση των προτάσεων της Επιτροπής. Σημείωσε επίσης την προσήλωση της Κύπρου στις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της ανανεωμένης διακήρυξης “MedFish4Ever” σχετικά με τον στόχο της επίτευξης μέγιστης βιώσιμης απόδοσης στη βάση ορθών κοινωνικοοικονομικών ισορροπιών.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, όπως και η Ελλάδα, στα προβλήματα που δημιουργούνται στον αλιευτικό τομέα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα από την εξάπλωση ξενικών εισβλητικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα και στην πρόκληση αντιμετώπισής τους. Περαιτέρω, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας στη Μεσόγειο Θάλασσα και της ενίσχυσης του ελέγχου και παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων για διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, ειδικότερα με τρίτες χώρες. Συναφώς, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας από σκάφη τρίτων χωρών στην ανατολική Μεσόγειο.

Όσον αφορά στα θέματα γεωργίας, οι Υπουργοί συζήτησαν τις πολιτικές πτυχές της πρότασης  κανονισμού για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της προστασίας των καταναλωτών και της αρμονικής συνύπαρξης των παραγόμενων φυτών με νέες γονιδιωματικές τεχνικές με τις συμβατικές και τις βιολογικές καλλιέργειες. Σημείωσε, επίσης, ότι σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται διασφάλιση της συνύπαρξης, λόγω των τοπογραφικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων στα κράτη μέλη (ΚΜ), θα πρέπει να εφαρμόζονται πρόνοιες ανάλογες με αυτές που εφαρμόζονται για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, δηλαδή εφαρμογή παρέκκλισης (Οpt-Out). Ο κ. Ξενοφώντος επεσήμανε δε την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των μικροκαλλιεργητών, των μικρών οίκων γενετικής βελτίωσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την ιδιωτικοποίηση των γενετικών πόρων και τη δημιουργία μονοπωλίων.

Επιπρόσθετα η Κύπρος, μαζί με άλλα 10 ΚΜ, συνυπέγραψε το έγγραφο της Γαλλίας για μερική εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών (GAEC 8) για το 2024. Με το έγγραφο η Γαλλία προτείνει αφαίρεση της υποχρέωσης καθορισμού γης υπό αγρανάπαυση. Διατηρεί όμως την εφαρμογή φιλικών προς τη βιοποικιλότητα πρακτικών, όπως τη χρήση καλλιεργειών που δεσμεύουν άζωτο για το 7% της καλλιεργούμενης έκτασης. Ο κ. Ξενοφώντος στην παρέμβασή του κάλεσε την Επιτροπή όπως εξετάσει το συντομότερο δυνατόν τη δυνατότητα υλοποίησης της γαλλικής πρότασης, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των γεωργών και της παραγωγής τροφίμων.

Τέλος, οι Υπουργοί ενέκριναν ομόφωνα τα Συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Ο κ. Ξενοφώντος αναφέρθηκε στη σημασία των Συμπερασμάτων και στην παροχή πολιτικής κατεύθυνσης για το μέλλον των αγροτικών περιοχών της Ένωσης.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button