Περιβάλλον

Στοχεύουν στην μείωση αποβλήτων

Στόχος της Κύπρου είναι οι ποσότητες δημοτικών αποβλήτων που απορρίπτονται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) να μειωθούν στο 10% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας μέχρι το 2035, από το 70% που είναι σήμερα, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος.

Ο Υπουργός μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και στην έναρξη της υλοποίησης του Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο του Δήμου Αραδίππου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Ξενοφώντος ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου Έργου για τη διαχείριση αποβλήτων LIFE IP CYzero WASTE. Το Έργο «Έξυπνη Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Μείωση Αποβλήτων στην Κύπρο» θα συμβάλει μέχρι το 2029 στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων 2023-2029».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα στην Κύπρο τα οργανικά απόβλητα, τα απόβλητα τροφίμων και τα απόβλητα κήπων και πάρκων, αντιπροσωπεύουν το 42% περίπου των μεικτών δημοτικών αποβλήτων. Ανάμεσα στα μέτρα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, είναι η εφαρμογή χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων, η εγκατάσταση κοινοτικών και οικιακών κομποστοποιητών, η συλλογή πράσινων αποβλήτων στα πράσινα σημεία και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για επεξεργασία, η αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής της ΟΕΔΑ Κόσιης ή/και δημιουργία πρόσθετης υποδομής στην ΟΕΔΑ για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, συνέχισε «ως Συντονιστής του Έργου αυτού, σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους, στοχεύει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι δράσεις αυτές θα υποστηρίξουν, θα ενισχύσουν και θα μεγιστοποιήσουν την εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή διαλογή τους, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτροπή των αποβλήτων από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στην Κύπρο».

Σύμφωνα με τον Υπουργό «η εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ κατατάσσεται ως υψηλή προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία. Συμβάλλει παράλληλα και στην εκπλήρωση άλλων στόχων, όπως η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου» είπε και πρόσθεσε ότι «σήμερα οι ποσότητες δημοτικών αποβλήτων που απορρίπτονται στους χώρους υγειονομικής ταφής φθάνει το 70% περίπου, ενώ ο στόχος της Κύπρου είναι η μείωσή τους στο 10% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας μέχρι το 2035».

Αναφερόμενος στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων, οι οποίες σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ενσωματωθούν στον Δήμο Αραδίππου, είπε πως αυτή «αποτελεί μία σημαντική δράση του Έργου LIFE IP CYzero WASTE. Η δράση αυτή θα προετοιμάσει κατάλληλα τον νεοσύστατο Δήμο Αραδίππου ώστε να έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αστικών του αποβλήτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προνοούν την υποχρεωτική εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων καθώς και του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» έως την 31η Ιουνίου 2024».

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button