Περιβάλλον

Στις Βρυξέλες ο υπουργός Γεωργίας

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ξενοφώντος, ο οποίος θα συμμετάσχει στα Συμβούλια Περιβάλλοντος και Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 20 Μαρτίου 2023, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 16 Μαρτίου, οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Βιομηχανικών Εκπομπών, στο πλαίσιο της οποίας προτείνονται περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση της ρύπανσης σύμφωνα με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη ανταγωνιστικής, κλιματικά ουδέτερης οικονομίας μηδενικής ρύπανσης έως το 2050.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με πρόταση θέσπισης ενωσιακού πλαισίου πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα και την προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα συσκευασιών. Τέλος, οι αρμόδιοι Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν επί της πρότασης για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ρύπων από τα λύματα σε ποταμούς, λίμνες, υπόγεια ύδατα και θάλασσες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στις 20 Μαρτίου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, όπου θα συζητηθεί η νέα δέσμη μέτρων της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στην αύξηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά στον τομέα της γεωργίας, τους Υπουργούς θα απασχολήσουν η τρέχουσα κατάσταση αγοράς, υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς και η κατάσταση των διεθνών γεωργικών αγορών.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button