Στην Πέτρα του Ρωμιού ο Καρούσος

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος θα επιθεωρήσει αύριο το πρωί την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιόρθωσης τμήματος του οδοστρώματος στον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού , παρά την Πέτρα του Ρωμιού.

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν στην κατασκευή μέτρων σταθεροποίησης του συγκεκριμένου τμήματος του παλαιού δρόμου Πάφου–Λεμεσού. Με βάση το συμβόλαιο στην περιοχη κατασκευάζονται  δύο συμπλέγματα πασσαλότοιχων και άλλων αναγκαίων μέτρων για την σταθεροποίηση τμήματος του παλαιού δρόμου Πάφου – Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού.

Πιο αναλυτικά έχουν κατασκευασθεί πάσσαλοι , κεφαλόδεσμοι  τοίχοι αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά του δρόμου, εργασίες για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων, εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους και εργασίες οδοποιίας , τοποθέτηση ασφαλτικών στρώσεων, θεμελίου, υποθεμελίου. Το κόστος αναμένεται να πλησιάσει τις 800 χιλιάδες ευρώ.