Επικαιρότητα

Στην Πάφο το μεγαλύτερο «πάρτι» με Τουρκοκυπριακά

Ο Κηδεμόνας τ/κ περιουσιών δεν φαίνεται να διαχειρίζεται τις τ/κ περιουσίες που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματικά υποστατικά/καταστήματα, με τον πλέον οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία.

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματική στέγη». 

Στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι μόνο το 65% των επαγγελματικών υποστατικών (5,746 τεμάχια από τα 8,880 που ήταν παραχωρημένα ως επαγγελματικά υποστατικά) είναι παραχωρημένο σε πρόσφυγες, ενώ το υπόλοιπο 35% είναι παραχωρημένο σε μη πρόσφυγες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην Επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τα ευρήματα,  παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών παραχωρημένων σε μη πρόσφυγες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ανέρχεται σε 55% και είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό ξεπερνά το ποσοστό των υποστατικών που ήταν παραχωρημένα σε πρόσφυγες, το οποίο ανέρχεται σε 45%.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 2.255 τ/κ επαγγελματικών υποστατικών, 1.013 ήταν παραχωρημένα σε πρόσφυγες, (ποσοστό 45%), ενώ 1.242 σε μη πρόσφυγες και ΑΤΑ-Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, (ποσοστό 55%).

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΕΥ στις 16.11.2022 από την ΥΔΤΠ, το σύνολο των τ/κ περιουσιών που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα, ανέρχεται σε 120.243 υποδιαιρέσεις τεμαχίων (τεμάχια).

Σε αυτά περιλαμβάνονται 8.880 τεμάχια τα οποία αφορούν υποστατικά και ανοιχτούς χώρους, που κατά την 31.12.2021 ήταν παραχωρημένα ως επαγγελματική στέγη. Σημειώνεται ότι στη βάση των στοιχείων που λήφθηκαν, στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα υποστατικά και ανοιχτοί χώροι που ήταν παραχωρημένα σε κυβερνητικές υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς και νομικά πρόσωπα.

Από το σύνολο των 8.880 τεμαχίων, τα 5.746 ήταν παραχωρημένα σε πρόσφυγες (ποσοστό 65%), τα 536 σε μη πρόσφυγες (ποσοστό 6%), τα 77 σε εκτοπισμένες ΑΤΑ-Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (ποσοστό 1%) και τα 2.521 σε μη εκτοπισμένες ΑΤΑ (ποσοστό 28%).

Αναφέρεται επίσης ότι τα διαθέσιμα υποστατικά δεν δημοσιεύονται σε όλες τις περιπτώσεις και ότι το μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ περιουσιών παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δεν θεωρείται επαρκές για υποστήριξη της διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, όπως επίσης και για τη παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για σκοπούς ελέγχου.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button