Επικαιρότητα

Στην Γεροσκήπου για χαλαρώσεις σε ξενοδοχείο

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Goldshire Holdings Ltd (ΠΑΦ/0348/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για επέκταση ξενοδοχείου (140 πρόσθετες κλίνες) στα τεμάχια αρ. 259 και 260, του Φ/Σχ. 51/27.W1, Τμήμα 3, στον Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της Ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας, την Παρασκευή 05/03/2021, η ώρα 11.00 π.μ., στον χώρο της ανάπτυξης (Ivi Mare Hotel), Θεάς Αφροδίτης 12, Γεροσκήπου (αρ. τηλ.: 99630382), όπου θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, για σκοπούς αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Σημειώνεται ότι, στις 10.15 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button