Επικαιρότητα

Σημαντική συμφωνία στην Πάφο

Η Κοινοπολιτεία και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν τριετές Μνημόνιο Συναντίληψης  για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας στη Λάρνακα, με σκοπό την ενίσχυση διακυβέρνησης για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας για την προστασία των ωκεανών.

Υπό την επίβλεψη της Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας θα αναλάβει ενεργό ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων προς όφελος των νησιωτικών και παράκτιων κρατών της Κοινοπολιτείας. Το Κέντρο θα επικεντρωθεί επίσης στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία για την υποστήριξη των Ομάδων Δράσης της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας υπό την ηγεσία κάποιας χώρας της Κοινοπολιτείας.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπεγράφη σήμερα κατά την εναρκτήρια Υπουργική Σύνοδο για τους Ωκεανούς των Κρατών της Κοινοπολιτείας από τη Γενική Γραμματέα της Κοινοπολιτείας, The Rt Hon Patricia Scotland KC, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρία Σιόκουρο.

Μιλώντας στη Σύνοδο, η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας δήλωσε: “Η επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, ωστόσο υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της ικανότητας των χωρών να συμμετέχουν στις παγκόσμιες συζητήσεις για τους ωκεανούς. Το Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στη θαλάσσια γνώση και την επιστημονική ικανότητα.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη δήλωσε:

“Η Κύπρος αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας είναι τεράστιες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από κανένα έθνος. Για το λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει την Γαλάζια Χάρτα της Κοινοπολιτείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, δήλωσε:

“Το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία έχει ως ευρύτερο ερευνητικό στόχο την επίλυση των πιο σημαντικών προκλήσεων που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία οι οποίες είναι πολλές, πολυδιάστατες και απαιτούν συνεργασία όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, αλλά και διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. Η σύσταση του Κέντρου Αριστείας θα συνεισφέρει στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας, καθώς και στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας για μια δίκαιη, συμπεριληπτική και βιώσιμη προσέγγιση στην προστασία του ωκεανού και στην οικονομική ανάπτυξη.”

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button