Οικονομία

Πρόστιμα για αδήλωτη εργασία σε εργοδότες

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε Γεωργία/Κτηνοτροφία/Χονδρικές Αγορές/Συσκευαστήρια. 

  1. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 101 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 81 εργοδότες και 20 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 311 (183 άντρες και 128 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 172 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 48 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 91 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών. 
  2. Εντοπίστηκαν 14 αδήλωτοι μισθωτοί. Εκδόθηκαν 2 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 2 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €25.000. 

    Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. 

    Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες. 

    Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button