Εκδηλώσεις

Πρόγραμμα κατάρτισης από ΑΝΑΔ και CDA Πάφου

Το Κολέγιο CDA Πάφου σε συνεργασία με την ΑΝΑΔ, διοργανώνουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για Εξυπηρέτηση Πελατών, διάρκειας 14 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά από το Κολεγίου CDA Πάφου τηλ. 26600069, στις 15, 16 και 18 Δεκεμβρίου 2021, κατά τις ώρες 15:00-19:15, 15:00-20:15 και 10:00-15:15. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Για να υπάρχουν αφοσιωμένοι πελάτες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιώνεται η ολική εμπειρία τους παρέχοντας τους εξαιρετική και ποιοτική εξυπηρέτηση. Κύριος στόχος στην ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών είναι η κάθε εταιρεία να καταφέρει να ξεπεράσει τις προσδοκίες τους. Η επιμόρφωση στον τομέα της πελατοκεντρικής προσέγγισης, της σωστής ενημέρωσης του πελάτη, της εφαρμογής αποτελεσματικών τεχνικών ποιοτικών πωλήσεων και τρόπων σωστής εξυπηρέτησης, για αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

Στελέχη, των οποίων η καθημερινότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών ή άτομα που έρχονται σε επαφή με το κοινό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

· Καλύτερη αντίληψη αναγκών των πελατών 

· Εφαρμογή τρόπων με τους οποίους επιτυγχάνεται η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και η σωστή διαχείριση των παραπόνων στο τμήμα τους. 

· Βελτίωση επαγγελματικής εμφάνισης σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες της επιχείρησης που εργάζονται. 

· Ορθή εφαρμογή των πρακτικών επαγγελματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας απέναντι στον πελάτη. 

· Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν στο τμήμα τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δωρίτα Χρυσάνθου, Ακαδημαϊκός – Υπεύθυνη Κλάδου Διοίκησης Γραφείου, με πείρα στην εκπαίδευση προσωπικού πέραν των 10 ετών. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button