Περιβάλλον

Προσοχή στις μέλισσές με τα φυτοφάρμακα

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο στήριξης της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών, και ενόψει της ανθοφορίας των οπωροφόρων δέντρων, καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις ή άλλες καλλιέργειες, πληροφορεί το κοινό ότι πρέπει να αποφεύγονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας.

Η συμμόρφωση με τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 καθώς επίσης και το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διάταγμα του 2018 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) αποτελεί υποχρέωση όλων των καλλιεργητών. Πριν από την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιβάλλεται η προσεκτική ανάγνωση και πιστή εφαρμογή των οδηγιών της ετικέτας τους. Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.

Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ότι οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση τους και προαιρετικά το τηλέφωνο τους. Επίσης, στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως ορίζεται από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας Λ, ΛΕ, ΛΑ, Π, Α – Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου – Αρ. Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου:

 π.χ. Λ – 155 – 10

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του μελισσοκομείου για οποιονδήποτε λόγο από την περιοχή, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο για τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες ή στο μελισσοκομείο, προκειμένου να εντοπίζεται ο κάτοχος των κυψελών.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button
Close