Οικονομία

Πληρώθηκαν τα οινοποιεία

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α – Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο για το οικονομικό έτος 2021.

Οι ενισχύσεις που δίδονται από το Μέτρο ΕΠΣΑ 3α – Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο στοχεύουν στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο. Οι επενδύσεις σχετίζονται με την  παραγωγή ή/και την εμπορία των προϊόντων.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των € 737,091.32. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Μαρίνα Πετρίδου στο τηλέφωνο 22 557788.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button