Περιβάλλον

Πληρώθηκαν οι αμπελουργοί

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές, συνολικού ύψους €279.945, στους δικαιούχους του Μέτρου 22: «Έκτακτη Ενίσχυση για Στήριξη των Γεωργών για Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, Δράση Γ: Αμπελουργία – (Ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο»)».

Στόχος του μέτρου ήταν η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους αμπελουργούς για τους αμπελώνες με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο», των οποίων η παραγωγή σταφυλιών εσοδείας 2022 δεν θα διατίθετο στην αγορά και θα παρέμεινε ασυγκόμιστη μέχρι την πλήρη φυσική καταστροφή της.

Δικαιούχοι ήταν οι αμπελουργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο και οι οποίοι κατέχουν αμπελώνες με τουλάχιστον ένα δεκάριο ενιαία και συμπαγή αμπελουργική έκταση ανά αμπελώνα καταχωρημένη στο μητρώο, με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» ή/και «Ντόπιο Μαύρο».

Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση είναι 48% της χρηματοδότησης του μέτρου, ενώ το υπόλοιπο 52% αποτελεί εθνική συνεισφορά.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button