Περιβάλλον

Πληρωμές από ΚΟΑΠ

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών κ. Ανδρέας Κυπριανού, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει ξεκινήσει την καταβολή των επιδοτήσεων που αφορούν τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα (Μέτρο 10) για το έτος 2021. 

Συγκεκριμένα, στις 17 Ιανουαρίου 2022 εμβάστηκαν συνολικά €2,722,206.88 στους λογαριασμούς 4600 αιτητών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επεξεργασία των υπόλοιπων αιτήσεων, ώστε σύντομα να καταβληθεί η σχετική επιδότηση σε όλους τους δικαιούχους που μετέχουν στα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ο κ. Κυπριανού αναφέρει, επίσης, ότι βασικός στρατηγικός πυλώνας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών είναι η υποστήριξη του ίδιου του αγρότη, του κάθε αιτητή αγροτικών επιδοτήσεων ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους, γι’ αυτό το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντα δίπλα στους αγρότες προς αποφυγή οποιωνδήποτε λαθών που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή και ποινές. 

Ο Οργανισμός είναι αποφασισμένος να παράσχει κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια προς τον Κύπριο Αγρότη, ώστε ο στόχος της μηδενικής απώλειας Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων να τύχει πλήρους υλοποίησης. Παράλληλα, πρέπει να τονισθεί ότι βασικό μέλημα του Οργανισμού είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button