Πάφος

Πλεονάσματα στην Κισονεργα

Στην τελευταία του συνεδρία το Κ.Σ. Κισσόνεργας υπερψήφισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό για το 2019.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του 2019 ανέρχεται στα περίπου €1,800,000  και έχει λειτουργικό πλεόνασμα περίπου €300,000. Το πλεόνασμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να εξοφληθούν τα δάνεια και οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου. Το 2018 το Κ.Σ. Κισσόνεργας χρησιμοποιώντας το λειτουργικό πλεόνασμα των περασμένων ετών έχει πληρώσει ποσό ύψους €525,000 για την απαλλοτρίωση του τεμαχίου του κοιμητηρίου.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Γιώργο Στυλιανού  στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έχει συμβάλει η εκμετάλλευση των παραλιών όπου τα έσοδα από τις παραλίες προσεγγίζουν τις €100,000 ανά έτος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Κ.Σ. Κισσόνεργας έχει καταφέρει τα τελευταία 7 χρόνια να αναστρέψει την άσχημη οικονομική κατάσταση του Συμβουλίου και να καταφέρει με σωστή οικονομική διαχείριση, να μετατρέψει το λειτουργικό έλλειμμα έτους που παρέλαβε το 2011 ύψους περίπου €400,000 σε λειτουργικό πλεόνασμα ύψους €300,000 που παρατηρείται σήμερα.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια και οικονομικές υποχρεώσεις της Κισσόνεργας έχουν πέσει από τα, περίπου €3,850,000 που παραλήφθηκαν το 2011 στα περίπου €2,300,000 που έχουμε σήμερα. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά γιατί εφαρμόζεται με ευλάβεια το Οικονομικό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται τα τελευταία 7 χρόνια, με έμφαση στο νοικοκύρεμα των οικονομικών, στον περιορισμό των εξόδων, στην αποτελεσματική είσπραξη των οφειλών, στην αναθεώρηση των φορολογικών κριτηρίων ούτως ώστε να είναι πιο δίκαια και ισοβαρή άλλα και στην αύξηση των εσόδων με άλλα μέσα εκτός φορολογιών στα νοικοκυριά.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close