Οικονομία

Παράταση του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών

Μετά από έγκριση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών (Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών (NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης), ανακοινώνει τη χρονική επέκταση του Έργου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για τη παρούσα φάση, εκτιμάται ότι το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να δέχεται την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Έργο και εντός του 2021 με δυνατότητα επέκτασης πέραν του 2021.

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού.

Η διάρκεια της άσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο είναι 12 μήνες όπως απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους €650, από το ΕΤΕΚ.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button