Υγεία

Παγκόσμια Ημέρα DNA 2024

Η Medicover Genetics, Cyprus διοργανώνει Παγκύπριο διαγωνισμό γραπτής έκθεσης προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε μαθητές/τριες Λυκείου (δημόσιων και ιδιωτικών) και Τεχνικών Σχολών (16-19 ετών) να συμμετάσχουν σε αυτόν. Ο διαγωνισμός, ο οποίος υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, διεξάγεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας DNA που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου και οι δύο καλύτερες εκθέσεις θα κερδίσουν χρηματικό βραβείο.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και του κοινού γενικότερα, για τη σημασία του DNA και πώς οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτό μπορούν να οδηγήσουν στην κληρονομικότητα παθήσεων καθώς και τον ρόλο των γενετικών εξετάσεων στη διάγνωση και καλύτερη κλινική διαχείρισή τους.

Το θέμα της έκθεσης είναι “Το οικογενειακό ιστορικό είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για κοινές γενετικές παθήσεις. Ποιος είναι ο ρόλος του DNA στην κληρονομικότητα αυτών των παθήσεων;”. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τη συγγραφή μιας έκθεσης σε μορφή ιστολογίου (blog). Οι συμμετέχοντες/ουσες ενθαρρύνονται να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα για να περιγράψουν το θέμα με σαφήνεια και να αποφύγουν τη χρήση περίπλοκης επιστημονικής γλώσσας, καθώς το ιστολόγιο (blog) θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό που ενδέχεται να μην έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Ενθαρρύνεται επίσης, η χρήση εικόνων για υποστήριξη της παρουσίασης του ιστολογίου.

Βραβεία

Η Medicover Genetics θα προσφέρει βραβείο στην πρώτη και δεύτερη καλύτερη συμμετοχή. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 25 Απριλίου 2024. Το βραβείο για την πρώτη και τη δεύτερη θέση θα είναι 200 και 100 ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον, οι δύο μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στα υπερσύγχρονα επιστημονικά εργαστήρια της Medicover Genetics στη Λευκωσία. Όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα λάβουν την ανακοίνωση των νικητών στις 24 Απριλίου 2024.

Κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης

Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από ομάδα επιστημόνων της Medicover Genetics με εξειδίκευση στον τομέα της Γενετικής. Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα εξής:

1) Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν (η χρήση παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών ενθαρρύνεται ιδιαίτερα).

2) Η γνώση και η κατανόηση του θέματος.

3) Η δομή του ιστολογίου (blog), η παρουσίαση του θέματος καθώς και το σωστό τεχνικό λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη.

Όροι Συμμετοχής

1) Οι εκθέσεις πρέπει να υποβληθούν σε μορφή pdf, με έκταση 650-700 λέξεις (εξαιρουμένων των παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών). Ο/Η κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να συμπεριλάβει το ονοματεπώνυμό του/της, καθώς και το όνομα του σχολείου του/της μέσα στο αρχείο pdf.

2) Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν στο ακόλουθο email μέσω των Βιολόγων καθηγητών/τριών τους: scientificcommunications-cy@medicover.com

3) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 10η Απριλίου 2024.

4) Κάθε γραπτή έκθεση πρέπει να γράφεται από έναν/μία μόνο μαθητή/τρια.

5) Γλώσσα συμμετοχής είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Σημείωση: Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες παρέχουν το δικαιώμα προβολής και δημοσιοποίησης των εκθέσεών τους ή μέρους αυτών. Όλες οι έγκυρες καταχωρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην ιστοσελίδα της Medicover Genetics.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button