Οικονομία

Ο Τρίτος Πυλώνας του Συνταξιοδοτικού

Η προώθηση του Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος  στην κυπριακή πολιτεία και κοινωνία βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης, της νεοσύστατης ομάδας εργασίας του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών  και της Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Διανομής  του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων .

Η πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός κοινού πλάνου δράσης για την ενημέρωση των τοπικών χρηματοοικονομικών Αρχών με στόχο τον σωστό συντονισμό και την έγκαιρη προετοιμασία του κράτους για την εισαγωγή του PEPP.

Το PEPP αποτελεί ένα θεσμοθετημένο προϊόν με βάση Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης (θεσμοθετήθηκε στις 20 Ιουνίου 2019) και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωσή του σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία του σε εθελοντική βάση, μόνο με συμπληρωματικό ρόλο στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Θα παρέχεται εντός της ΕΕ, ενώ ο κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να το μεταφέρει από χώρα σε χώρα. Στόχος είναι η προσφορά περισσότερων επιλογών αποταμίευσης στους πολίτες της ΕΕ, μέσω ανταγωνιστικών προϊόντων και με μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button