Κύπρος

Ο ρόλος των υποδομών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οι υποδομές και η ποιότητα στην εκπαίδευση, εξαρτώνται από τις άυλες, αλλά και από τις υλικές εισροές, όπως είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Ο σχολικός χώρος, τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός, ενσαρκώνει ενεργά τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. Για το λόγο αυτό εντάσσεται στις κυριότερες παραμέτρους των εκπαιδευτικών διεργασιών, όπου ο κάθε φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει να μελετά και να βελτιώνει.

Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ενός σχολείου οφείλουν να είναι λειτουργικοί και να διαμορφώνουν ένα ευρύχωρο και ασφαλές περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες όλων των μαθητών. Σημαντικός παράγοντας για την διαμόρφωση ενός δημιουργικού και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος είναι η καταλληλότητα των σχολικών χώρων και η σωστή διάταξη τους με βάση τις ανάγκες των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις στα σχολεία μας, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι εξαιρετικά μεγάλος αναλογικά με τις αίθουσες διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί καθώς δημιουργεί τεράστια προβήματα στην εύρυθμη λειτουργία ενός σχολείου.

Ένα επιπλέον συχνό φαινόμενο που παρουσιάζεται σχεδόν σε όλα τα σχολεία μας, είναι η έλλειψη κλιματιστικών συστημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας με αποτέλεσμα μαθητές και εκπαιδευτικοί να αναγκάζονται να παρακολουθούν και να διδάσκουν αντίστοιχα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Με την επίλυση αυτού του προβλήματος, τα μαθήματα διδασκαλίας θα γίνονται πιο ευχάριστα και αποτελεσματικά, χωρίς να επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες.

Εξίσου σημαντικό, είναι να υπάρχουν στα σχολεία σωστές υποδομές για τα άτομα με ιδιαιτερότητες όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση των αιθουσών, των διαδρόμων αλλά και των πρόσβασεων. Με την είσοδο των ειδικών μονάδων στα δημόσια σχολεία διαφαίνεται ότι έχει δοθεί περισσότερη προσοχή στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών με ιδιαιτερότητες, παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Η φροντίδα και η ενίσχυση των μαθητών αυτών αποτελεί σημαντικό δείκτη για την κινητοποίση για ισότητα στην σύγχρονη εκπαίδευση.

Για να είναι ένα σχολείο άρτιο και αποτελεσματικό πρέπει να υπάρχει μέριμνα για χωριστές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες τού εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε εκπαιδευτικό συγκρότημα είναι απαραίτητο να διαθέτει την δική του Βιβλιοθήκη, η οποία να είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρόνα μέσα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στον χώρο αυτό οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να μαθαίνουν, να ερευνούν και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες θα αποτελέσουν την διέξοδο των παιδιών από το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα τους.

Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις υποδομές για τη διδασκαλία των μαθημάτων που ανήκουν στον ευρύ χώρο των φυσικών επιστημών. Όλα τα σχολικά συγκροτήματα πρέπει να διαθέτουν ειδικά εργαστήρια ανά βαθμίδα προσαρμοσμένα στην μελέτη των φυσικών επιστημών, κατάληλλα επανδρωμένων από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και να είναι άρτια εξοπλισμένα με σύγχρονα όργανα καθώς και με εποπτικά μέσα διδασκαλίας για τη Φυσική, τη Χημεία και όλα τα συναφή μαθήματα. Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις των φυσικών επιστημών.

Για την σωστή διδασκαλία τής Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τής χρήσης τους, το κάθε σχολείο πρέπει να έχει ειδικά εργαστήρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συνεχώς ανανεώνονται, ώστε να συμβαδίζουν με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Όσο αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν ένα από τους κύριους πυλώνες του εκπαιδευτικού συστήματος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

Οι σχολικές μονάδες είναι αναγκαίο να έχουν κατάλληλα διαμορφωμένα γήπεδα αθλοπαιδιών για τις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών. Αποτελεί μειόνεκτημα στην σύγχρονη εποχή που ζούμε να υπάρχουν γήπεδα χωρίς χλοοτάπητα ή αθλητικά κέντρα χωρίς δάπεδα στίβου. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, εκτός από την δημιουργία τους θα πρέπει να συντηρούνται και να βελτιώνονται κατάληλλα με την πάροδο του χρόνου.

Μια άλλη εξίσου σημαντική ενότητα, η οποία πρέπει να εμπεριέχεται σε όλα τα σχολεία, είναι η μουσική. Το κάθε σχολείο πρέπει να διαθέτει αίθουσα μουσικής, πλήρης εξοπλίσμένη με όλα τα απαραίτητα μουσικά όργανα, ούτως η μουσική διδασκαλία να είναι πιο αποδοτική και να ελκύει περισσότερο την προσοχή των παιδιών.

Από τα προκείμενα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι υποδομές στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να εξελίσσονται και να διαμορφώνονται ακολουθώντας τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις.

 

 

 

 

Χρύσανθος Σαββίδης

Εκπαιδευτικός

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button