Οικονομία

Ο Δήμος Πάφου για μεταφορά στον Ε.Ο.Α. Πάφου της αρμοδιότητας της αδειοδότησης της ανάπτυξης

Ο Δήμος Πάφου πληροφορεί το κοινό ότι το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 με βάση τις πρόνοιες του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, προβλέπει όπως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ο.Α.) Πάφου αναλάβει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο.

Για σκοπούς ομαλής μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης της ανάπτυξης από τον Δήμο Πάφου στον Ε.Ο.Α. Πάφου, ανακοινώνεται ότι η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 θα είναι η τελευταία ημέρα παραλαβής όλων των τύπων αιτήσεων, τόσο των φυσικών φακέλων όσο και της ηλεκτρονικής παραλαβής μέσω του συστήματος Ιππόδαμος, από τον Δήμο Πάφου. Διευκρινίζεται ότι η διευθέτηση αυτή ισχύει τόσο για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών Πάφου όσο και για τα Γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Πρόσθετα, πληροφορείται το κοινό ότι η 19η Ιουνίου 2024 θα είναι η τελευταία ημέρα εξυπηρέτησης του κοινού από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για θέματα αδειοδότησης.

Ο Δήμος Πάφου απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως θα υποστούν επηρεαζόμενοι πολίτες και προσβλέπει στην κατανόηση του κοινού.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button