Πολιτική

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το 2023 καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Στην Κύπρο αναπτύσσονται πολύ αξιόλογα προγράμματα από την ΑΝΑΔ και το ΚΕΠΑ για προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών να καταρτιστούν δωρεάν και να αποκτήσουν βασικές ή και πιο εξειδικευμένες δεξιότητες.

Με βάση όλες τις έρευνες που διεξάγονται από την ΕΕ στα κράτη μέλη, μέχρι το 2030 το 60% του συνόλου όλων των ενηλίκων πρέπει να λάβουν μέρος σε προγράμματα κατάρτισης και το 80% να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Η αγορά εργασίας θα χρειαστεί επίσης 20 εκατομμύρια ειδικούς στις τεχνολογίες πληροφορικής.

Τα ελλείμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων στην Κύπρο είναι σημαντικά. Οι περισσότεροι πολίτες στερούνται βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ οι ελλείψεις σε εργαζομένους στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής είναι τεράστιες.

Χρειάζεται ώθηση στην επίτευξη ενός κορυφαίου κοινωνικού στόχου για την Κύπρο που είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακός. Είναι σημαντικό να συγκροτήσουμε μια ολιστική στρατηγική για τα προγράμματα κατάρτισης που θα προέλθουν τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και εθνικούς πόρους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, και θα είναι ουδέτερη για τα δημόσια οικονομικά.

Η ολιστική στρατηγική είναι εφικτή εφόσον όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν τις κατάλληλες πολιτικές κατευθύνσεις και πάνω σε αυτές μπορούμε να πετύχουμε τους ακόλουθους τέσσερις στόχους:

1. Ενίσχυση, αναβάθμιση, εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των πολιτών

2. Κάλυψη κατά προτεραιότητα των ομάδων πολιτών που εκτίθενται στον κίνδυνο ψηφιακού αναλφαβητισμού και των περιοχών που υστερούν λόγω γεωγραφικής απόστασης από τα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Τόνωση του ενδιαφέροντος σταδιοδρομίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής

4. Ενίσχυση της χρήσης δημοσίων και ιδιωτικών ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών

Του Βαλεντίνου Φακοντή, βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου
Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button