Υγεία

Οι τρεις μήνες του ΓεΣΥ

Το  Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) εφαρμόστηκε την 1η Ιουνίου 2019, με την παροχή  εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, καλύπτοντας υπηρεσίες από προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις.

Αποτίμηση τριών μηνών σε αριθμούς

Οι εγγραφές των δικαιούχων στο ΓεΣΥ, έχουν ξεπεράσει τις 705.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην Κύπρο. Από αυτούς, 667.000 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ή παιδιάτρου.

Όσον αφορά στους παροχείς,  σήμερα στο ΓεΣΥ συμμετέχουν 1.360 ιατροί. Από αυτούς, 397 είναι προσωπικοί ιατροί για ενήλικες, 130 είναι παιδίατροι και 833 ειδικοί ιατροί, ενώ με τη συνεχή ροή αιτήσεων που παρατηρείται, αναμένεται ότι εντός Σεπτεμβρίου 2019 ο αριθμός των ιατρών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ να ξεπεράσει τους 1.450 ιατρούς. Επιπρόσθετα, στο ΓεΣΥ συμμετέχουν 519 Φαρμακεία και 136 Κλινικά Εργαστήρια και ο κατάλογος των φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτονται από το ΓεΣΥ περιλαμβάνει πέραν των 1.120 συνταγογραφημένων φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 709.000 επισκέψεων σε προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, εκτελέστηκαν 545.000 συνταγές για φάρμακα και 325.000 παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις αποζημίωσης συνολικά υποβλήθηκαν 1.112.000 απαιτήσεις. Πέραν των αυτοματοποιημένων ελέγχων που εφαρμόστηκαν από το Σύστημα Πληροφορικής για όλες τις απαιτήσεις ο Οργανισμός προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση 34.000 απαιτήσεων.

Ο Οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια ομαλοποίησης του ΓεΣΥ και σε συνεργασία με τους παροχείς που συμμετέχουν στο Σύστημα και τους εκπροσώπους των δικαιούχων/ασθενών προχωρεί στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που έχουν διαφανεί με τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την εισαγωγή της δεύτερης φάσης, την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του σ’ όλους όσους συνέβαλαν στην εφαρμογή του ΓεΣΥ καθώς και στους πολίτες που το αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα λειτουργίας.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close