Πάφος

Οι επιπτώσεις για καλώδιο από παραλία Γεροσκήπου

Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στο χερσαίο, όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου, που θα προκύψουν από την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών στη Γεροσκήπου, μελέτησε το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Αναπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει εντός του χερσαίου τμήματος της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί στο πλαίσιο του Natura 2000 ή άλλες ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), τονίζει το Τμήμα.

Ωστόσο, σημειώνει ότι το έργο τέμνει ένα πέρασμα μεταναστευτικής διαδρομής πουλιών, ενώ, λόγω της κλίμακας του, η παράκτια περιοχή εμπίπτει στην περιοχή Natura 2000 – CY4000024 (OCEANID). Επιπλέον, συνεχίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος, η όδευση του καλωδίου διέρχεται 800 μέτρα ανατολικά της περιοχής Natura 2000 – CY4000006 (θαλάσσια περιοχή Μουλιά Γεροσκήπου).

Κατά συνέπεια, σημειώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν διεξαχθεί Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για τις δύο αυτές περιοχές, συνοδευόμενες από εκτεταμένες έρευνες πεδίου.

Το έργο “Υποβρύχιο Καλώδιο Blue” (Blues SCS), αφορά την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών και επιδιώκει τη συνδεσιμότητα μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Περιλαμβάνει συνολικό μήκος καλωδίου 521.020 χιλιομέτρων. Το σημείο προσγείωσης στην Κύπρο βρίσκεται στην παραλία της Γεροσκήπου και θα γίνει σε φρεάτιο τερματισμού (BMH) που αποτελεί υφιστάμενη εγκατάσταση της Primetel.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η επιλογή της προτεινόμενης διαδρομής βασίζεται σε γεωφυσικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Η περιοχή μελέτης καλύπτει τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια τμήματα.

 

Επιπτώσεις και μετριασμός τους

————-

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες που συνδέονται με το έργο BLUE αναμένεται να προκαλέσουν προσωρινές οπτικές επιπτώσεις, ιδίως κατά τη φάση των εκσκαφών και της κατασκευής, αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ωστόσο, έχουν προταθεί αυστηρά μέτρα μετριασμού, όπως η τήρηση ενός καλά δομημένου προγράμματος κατασκευής, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η καλή διαχείριση του εργοταξίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών στην αρχική τους κατάσταση.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα αναφέρει ότι εντοπίστηκαν πιθανές επιπτώσεις στο έδαφος λόγω συμπίεσης και διαταραχής. Τα μέτρα μετριασμού επικεντρώνονται στην αποφυγή της συμπίεσης μέσω της χρήσης ελαφρύτερου εξοπλισμού, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ελαχιστοποίησης των περιττών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, προτείνονται μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης του εδάφους από διαρροές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ελέγχων συντήρησης των οχημάτων και του εξοπλισμού.

Τέλος, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η αξιολόγηση δείχνει ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους τοπικούς υδάτινους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών, των συστημάτων υπόγειων υδάτων και των ποταμών.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button